• Winper
  • 12 Tháng Một, 2020

Giám Sát Thi Công Xây Dựng

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG  – Mức lương: 12 – 18 triệu – Kinh nghiệm: 5 năm – Yêu cầu bằng cấp:...

  • Winper
  • 12 Tháng Một, 2020

Kiến Trúc Sư

KIẾN TRÚC SƯ – Mức lương: 10 – 15 triệu – Kinh nghiệm: 2 năm – Yêu cầu bằng cấp: Đại học –...

  • Winper
  • 12 Tháng Một, 2020

Kỹ Sư Xây Dựng

KỸ SƯ XÂY DỰNG – Mức lương: 10 – 15 triệu – Kinh nghiệm: 1 năm – Yêu cầu bằng cấp: Đại học...
0783 59 7979